Startzondag

Thema van deze startzondag was: “Het nieuwe liedboek”.

In de dienst, waarin zowel ds. Gert Lubberts als ds. Kasper Jager voorgingen, is veel gezongen uit het nieuwe liedboek. Medewerking in deze dienst werd verleend door een gelegenheidskoor van gemeenteleden en een kinderkoor.

Na de dienst vertrokken we met elkaar naar groepsaccommodatie “De Kwartjesberg” in Drouwen. Daar werden we hartelijk ontvangen door René en Charlotte van Wijk. In de accommodatie was het droog en warm en kregen we koffie met zelf gebakken koeken.

Na de koffie was het de bedoeling om een wandel/puzzeltocht te doen in het tegenover gelegen natuurgebied “Het Drouwenerzand”. Maar omdat het hard regende, besloot de organisatie om de wandeltocht te laten vervallen en de opdrachten in en rond de accommodatie op te hangen. De vragen hadden betrekking op de bomen in het natuurgebied, de Drentse taal, bomen in de Bijbel en Het Nieuwe Liedboek. Met name op het gebied van Bijbelkennis werden onze gemeenteleden danig op de proef gesteld..

Na deze inspanning was het tijd voor ontspanning. Er stond inmiddels van alles klaar om te drinken en iedereen zat op een gegeven moment gezellig met elkaar te praten. Buiten was het intussen droog en lieten de eerste zonnestralen zich zien. De kinderen waren al snel buiten in de achter de accommodatie gelegen speeltuin. Om 14.00 uur hebben we met elkaar gegeten. Er was keuze uit 2 soorten soep en allerlei heerlijke broodjes. Voor en na de maaltijd hebben we met elkaar gezongen. Rond 15.00 uur vertrok iedereen weer naar huis.

De startweekendcommissie

{artimageview previewWidth=”125″ previewHeight=”125″ picasaUser=”111148965319470503869″ picasaAlbum=”2013startzondag?authkey=Gv1sRgCKzAmfKxgdmOmAE”}{/artimageview}