Melden misbruik

Melden van misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Het vergt moed om over misbruik te spreken en dit in de kerk te melden. Het vergt in de allereerste plaats moed van het slachtoffer om met het verhaal naar buiten te komen. Het vraagt moed van luisteraars om het verhaal aan te horen.

  1. Seksualiteit gaat over intimiteit en dat maakt het tot een kwetsbaar onderwerp. Over seksualiteit spreken is voor sommige mensen al lastig.
    Over misbruik en seksualiteit spreken is nog lastiger. Zeker als je slachtoffer bent van seksueel misbruik door iemand uit je eigen kerkelijke gemeente.
  2. Seksueel misbruik is een vorm van machtsmisbruik en kan helaas overal plaatsvinden, veelal waar sprake is van ongelijkheid in macht en positie. Mensen in kwetsbare- of afhankelijkheidssituaties kunnen hier slachtoffer van worden. Denk daarbij aan kinderen, jongeren en mensen die pastorale begeleiding krijgen in een kwetsbare fase in hun leven.
  3. Het is belangrijk om seksueel misbruik te melden. Als misbruik aan het licht komt kan recht gedaan worden aan alle betrokkenen. En, minstens zo belangrijk: het misbruik moet gestopt worden.

 

Meldpunt Interne Vertrouwenspersonen Protestante Gemeente te Borger, aangesteld door de kerkenraad.

Jan Visscher
jan@pgborger.nl
06-21232253

En

Janke Oenema
janke@pgborger.nl
06-23145607

Meldpunt SMPR

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland.

Elke persoon die misbruikt is of het gevoel heeft dat er iets niet klopte in het contact met een kerkelijke vrijwilliger kan zich laten adviseren door dit meldpunt. Ook kerkenraden kunnen voor advies bij SMPR terecht.

Website:  www.smpr.nl