Veilig jeugdwerk

De kerk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar club of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan. Maar als je door mensen vanuit de kerk bedreigd, geïntimideerd of zelfs seksueel misbruikt wordt, dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt met je verhaal. Je kunt dan terecht bij iemand, die Vertrouwenspersoon van deze kerk is.

De Protestantse gemeente Borger heeft 2 interne Vertrouwenspersonen aangesteld.

Wij stellen ons even aan jullie voor:

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht als in de kerk, of tijdens kerkelijke jongeren bijeenkomsten dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastig gevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van
seksueel misbruik. Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hier nu bij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat we niet alle voorbeelden hebben kunnen opnoemen. Zit je ergens mee en het heeft met de leiding van de kerk of club en met jou te maken? Meld het dan bij ons.

Janke en Jan zijn de vertrouwenspersonen van de jeugd. Dit betekent dat alle jeugd die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met ons kan opnemen.

Wat doen de Vertrouwenspersonen dan? Wij bieden hulp en steun aan jou. Je kunt ons bellen of e-mailen. Wat jij zelf het fijnst vindt. Wij zijn vertrouwenspersonen en dat betekent, dat wij jouw verhaal in vertrouwen aanhoren.  Samen met jou bespreken we de stappen om het misbruik te stoppen, maar ook of de klacht gemeld wordt of niet. Dit gebeurt altijd samen met jou. Tijdens kerkelijke jongeren bijeenkomsten geven wij voorlichting aan groep 7 en 8 en aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs, klas 1, 2, 3 en 4 en gaan wij samen in gesprek. Hoe herken je het en hoe kun je je er tegen wapenen.