Contact

De Goede Herderkerk en het ontmoetingscentrum ‘t Anker
Hoofdstraat 9-11, 9531 AA Borger

KvK: 7634 2808

Postadres

Protestantse Gemeente Borger
Postbus 8, 9530 AA Borger

Koster

Dhr. S. Elsinga
tel.: 0599-235798
email: sjoerdelsinga@gmail.com

Contactpersoon ‘t Anker

Dhr. Gilbert Rundervoort
Tel.: 0621892080
e-mail: gilbertrundervoort@gmail.com

Scriba

Dhr. K. Dambrink
tel.: 06-14379979
e-mail: scriba@pgborger.nl

Administratie ledenbestand

Kerkelijk bureau
Dhr. Joh. Klaassens
Tel.: 0599-236537
E-Mail: leden@pgborger.nl

E-Mailadressen

dominee Theo van ‘t Hof
ds.theovanthof@gmail.com

dominee Anneke Wouda
ds.a.j.wouda@gmail.com

diaconie
diaconie@pgborger.nl

de redactie van Samenspraak
samenspraakpgb@gmail.com

de jeugdouderling
jeugd@pgborger.nl

de ledenadministratie
leden@pgborger.nl

de webbeheerder
info@pgborger.nl

het drukwerk-team
drukwerk@pgborger.nl

‘t Anker
gilbertrundervoort@gmail.com

de kerkrentmeesters (sectie Beheer)
kerkrentmeesters@pgborger.nl

betreffende de vrijwillige bijdrage
vvb@pgborger.nl

Speciale adressen voor acties worden in ‘Samenspraak’ vermeld.