Gedenkhoek: een toelichting bij de panelen.

In de Gedenkhoek bevinden zich 3 panelen, die de verschillende seizoenen van ons leven verbeelden.

gedenkhoek 3 panelen
gedenkhoek paneel 1

Geboorte,
het begin van het leven

Het eerste paneel symboliseert de Geboorte, het begin van het leven. De dooprol is in het paneel verwerkt en is aangepast aan het reliëf van het paneel, met de opgaande zon, figuren uit het platte vlak met het silhouet van een pasgeborene in reliëf. In het paneel kunnen we de herinnering aan het dopen en het voorgesteld worden in de kerk ontdekken. Hier hoort ook bij: het opdragen aan God, verbinden, groeien en samen op weg gaan binnen de gemeente. Het reliëf verbindt de verschillende bewegingen. De kleur geeft eenheid aan het geheel.

gedenkhoek paneel 2

Bevestiging,
de verschillende levensfasen

In het tweede paneel zien we de Bevestiging, de verschillende levensfasen. Door het reliëf te verhogen symboliseren we het aanwezig zijn, je bekend maken in kerk, samenleving en wereld. De cirkels, in verschillende niveaus en grootte, maken de variatie in licht en donker op onze levensweg duidelijk. Op het paneel is de figuur eerst alleen, dan laat het reliëf een groep zien, die aangeeft dat we samen onderweg zijn. Met een silhouet vervagend in de achtergrond willen we vertellen, dat mensen soms andere keuzes maken, alleen verder gaan.

gedenkhoek paneel 3

Nagedachtenis

Het laatste paneel symboliseert de Nagedachtenis. De verschillende niveaus in het paneel zijn onderbroken, lijnen lopen niet door, kleur en vlakken wisselen, vormen veranderen, hebben een andere functie. De ondergaande zon, die de dood symboliseert, is aan de onderkant van het paneel geplaatst en geeft aan, dat mensen ons hebben verlaten, overgegaan zijn naar een ander leven. Het figuur rechts in het paneel verdwijnt in de achtergrond, is los van de kaders. Onze aandacht wordt ook gericht op de kaars, die in dit paneel is geplaatst als moment van herinneren en ter nagedachtenis.