Redactie Samenspraak

Samenspraak, maandblad van en voor gemeenteleden. 11 x per jaar komt dit maandblad uit met een oplage van ongeveer 700 stuks. Een communicatiemiddel bij uitstek, van en voor gemeenteleden. Berichtgeving over alle aspecten van het kerkelijk leven met het accent op de plaatselijke situatie. De verantwoordelijkheid voor eindredactie en opmaak berust beurtelings bij twee of drie van de eindredacteuren.

De mooie lay-out in kleurendruk is mogelijk doordat we dat (zelf) doen op een professioneel systeem bij de uitgever, die het ook voor ons laat drukken.

De redacteuren zijn mevrouw A. Tiemes, mevrouw M. Weggemans en mevrouw G. Enting en de heren A. Kruiter, H. Maat en R. Noppers.

Het postadres van de redactie is: Vuistbijl 25, 9531 PK Borger. Let u goed op de sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij en de periode die het komende nummer bestrijkt. Dat is elke maand verschillend! Wij hebben ons te richten naar de kalender van de uitgeverij. Deze gegevens vindt u in de colofon van het blad.

Het inleveren van kopij gaat bij voorkeur via de mail: samenspraak@pgborger.nl. Dit kan desnoods ook schriftelijk bij mevrouw A. Tiemes, Vuistbijl 25 Borger, onder vermelding van naam en adres.

Voor abonnementen, adreswijzigingen en verspreiding neemt u contact op met mw. H.G. Zinger, Achter de Brink 9, Borger (0599-238030).