Gegevens in het kader van ANBI

In het kader van de ANBI-wetgeving (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn via deze pagina een aantal items te raadplegen.