Protestants Kerkkoor Borger

Het koor is opgericht in 1930 als Vrijzinnige Zangvereniging. De naam van het koor is tijdens het Samen op Weg proces gewijzigd in Protestants Kerkkoor Borger. De doelstelling van het koor, was en is nog steeds:“Tijdens de diensten en hoogtijdagen een toegevoegde waarde in de liturgie te zijn.”

Sinds 2009 zijn er ook een aantal diensten gehouden rond een “ Thema”. Samen met de dienstdoende predikant wordt er een dienst uitgewerkt rondom een bepaald thema met bijpassende liederen. De thema’s die de laatste tijd aan bod zijn geweest zijn: “Vrede en bevrijding”, “Mij spreekt de blomme een tale” , “Wat je hart je ingeeft” en “Vrede die durft”.

In de even jaren werkt het Kerkkoor mee om de Paastijd een aparte glans te geven door in de diensten een Paascyclus uit te voeren waarbij van Witte Donderdag tot en met Pasen voor die diensten bijzondere liederen worden gezongen. Elk jaar in november is “Eeuwigheidszondag” het einde van het kerkelijk jaar, tevens herdenking van de in dat jaar overleden kerkleden.

In deze dienst is er een belangrijke rol voor het koor.

Het Protestants Kerkkoor speelt in op de liturgische behoefte van predikant en gemeente. Ook is er regelmatig overleg met liturgiecommissie en andere koren om tot een optimaal resultaat te komen. In overleg met de predikanten worden er liederen ingestudeerd uit het Nieuwe Liedboek van de Kerken en uit andere met de liturgie verwante bundels zoals Tussentijds.

De gekozen liederen worden vaak bewerkt door onze dirigent Halbe de Jong om aan de mogelijkheden van het koor tegemoet te komen.

Het koor neemt ook deel aan het plaatselijke koorfestival wat jaarlijks wordt gehouden in november.

Het koor repeteert uitgezonderd in juli en augustus op maandagavond van 18.00 – 19.30 uur in de kerkzaal van de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 te Borger onder de bezielende leiding van Halbe de Jong. Nieuwe zangers in alle stemmen zijn van harte welkom.

Verdere informatie kunt u krijgen bij de secretaris:
Hans Kuperus 06 53743247 hanskuperus833@gmail.com