Sectie Vorming en Toerusting

Wat doen we en voor wie?

We maken voor elk seizoen een programma. We staan vanuit verschillende invalshoeken stil bij actuele thema’s die spelen in kerk en maatschappij.

  • Boekbespreking
  • Muziek, theater en/of kunst
  • Maatschappelijk onderwerpen zoals De veilige kerk
  • Een excursie of een beschouwende wandeling
  • Bijbels koken en Pannenkoekendag

Eens per jaar organiseren we beurtelings in samenwerking met de PKN van Stadskanaal en Nieuw Buinen een gezamenlijk evenement op het gebied van muziek, theater of een actueel onderwerp.
Wilt u meedenken? Wilt u er meer over weten? Bent u creatief, hebt u veel ideeën, vindt u het leuk om met ons mee te denken? Neem dan contact op met één van onze commissieleden.

Wat kosten de activiteiten?

Afhankelijk van de kosten vragen we entree of houden we een collecte.

Wanneer zijn de activiteiten?

We maken een programma verspreid over het kerkelijk jaar dat aansluit op het jaarthema van de PKN.

Het programma voor seizoen 2023-2024 vindt u hier. De activiteiten worden aangekondigd en besproken in de Samenspraak, social media en twee zondagen aangekondigd op de beamer. Let op de aanmeldingsdata.

Leden van de sectie