Missionaire commissie

De kerk heeft een missie en is daarom ‘missionair’.

De missionaire commissie is er voor mensen binnen en buiten de gemeente. Het is onze wens dat er echte ontmoetingen zijn tussen mensen die in God geloven en mensen die dat niet doen of twijfels hebben. Om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Om te delen wat ons beweegt om te geloven en naar de kerk te gaan.

Missionair zijn is niet alles. Het is dat je je blik verlegt en wel naar buiten. Het gaat in de kerk niet alleen om hen die er al zijn, het gaat zeker ook om degenen die er nog niet zijn. Dat is namelijk de bron waaraan ieder missionair verlangen ontspringt: dat je dat wat goed is voor jezelf graag met een ander wilt delen. Ver weg en dichtbij. Gemeenten van de Protestantse Kerk willen graag gastvrij zijn, uit een bereidheid om te delen van wat ze zelf hebben.

De commissie houdt zich bezig met de volgende activiteiten: verspreiding van Elisabetbode, verkoop van kalenders en dagboekjes, het NBG, de boekentafel tijdens de bijbel 10 daagse, een wensboom met een thema, 5 keer per jaar laagdrempelige welkomdiensten organiseren, een zomeravondzangdienst en een Kerstwelkomdienst.

Elisabet

Elisabet is een pastoraal magazine dat via blad en site mensen wil vertellen van Gods liefde en
de betekenis daarvan voor het leven van alledag. Dat gebeurt in een mix van bijdrage die herkenbaar,
bemoedigend, inspirerend, persoonlijk en warm zijn. Daarnaast wil Elisabet een christelijk platform
zijn dat mensen met elkaar verbindt rondom levensvragen. Elisabet verschijnt éénmaal per twee weken.

Nederlands Bijbel Genootschap

Sinds 2011 is het Nederlands Bijbel Genootschap onder gebracht bij Sectie Apostolaat.
Eind oktober is er ieder jaar de Bijbel-10-daagse , die op de Bijbelzondag wordt afgesloten met een
grote en gevarieerde boekentafel achter in de hal van de kerk met o.a. Bijbels, gedichten
en dagboeken, en een groot gevarieerd aanbod van kinder- en jeugd bijbels/boeken, ook in het voorjaar
wordt dit georganiseerd.

Welkomdiensten

Als aanvulling op de reguliere diensten organiseren wij deze bijzondere laagdrempelige diensten waarin veel wordt gezongen, altijd met medewerking van een koor en wisselende voorgangers. Deze diensten vinden 5 keer per jaar plaats, op de derde zondag van de maanden januari, maart, mei, september en
november, in de zomer is er een zomeravondzangdienst en in december een Kerst- welkomdienst. Het overzicht van 2019 vindt U hier.

Deze diensten worden gekenmerkt door spontaniteit, vrolijkheid en een duidelijke boodschap.
De boodschap van Gods liefde aan alle mensen. Je hoeft niet gebonden te zijn aan een bepaalde kerk om te mogen komen, om te luisteren naar en om mee te zingen met meestal bekende en geliefde liederen.

De diensten worden door mensen uit verschillende kerken en gemeenten bezocht, ook door mensen die
niet (meer) in de ‘gewone’ diensten komen, kortom wij voorzien-nog steeds- in een behoefte. De diensten hebben een toegankelijk karakter en zijn daarom bij uitstek geschikt om eens een gast mee te nemen. Zoals de naam het al zegt: een ieder is bijzonder welkom!!

Namens de missionaire commissie:

  • Bea Koning
  •  Johanna Kornelis
  • Atty Moesker
  • Miranda Wilms
  • Jannie Oving