STARTZONDAG 25 SEPTEMBER

stadsomroeper-1

STARTZONDAG 25 SEPTEMBER

STARTZONDAG 25 SEPTEMBER
THEMADIENST: ‘Aangenaam verrast’Graag nodigen wij iedereen uit voor de startzondag, waarin wij samen het nieuwe kerkelijk seizoen 2022/2023 willen starten. Het landelijk jaarthema is dit jaar ‘Aan tafel! – Van de Maaltijd van de Heer tot de tafel van verbinding’.
Om 10 uur start de dienst waaraan diverse mensen, jong en oud, zullen meewerken.
Na de dienst is er de mogelijkheid om een Emmaüs-wandeling te maken.
Bij de Emmaüs-wandeling gaan we twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. Mensen voor wie het wandelen lastig is, kunnen in de kerk in tweetallen in gesprek gaan.
Voor de kinderen zijn er aparte activiteiten.
Aansluitend gaan we met elkaar samen ‘picknicken’ aan de tafels in de kerkzaal. We willen vragen of iedereen zijn/haar eigen picknickmand wil meenemen, met eigen (belegd) brood.
Om de tafels in de kerk gezellig te dekken, willen we vragen of u zondagmorgen een tafelkleed mee wilt nemen. Tevens staan er bloemenvaasjes waarin iedereen (geplukte) bloemen kan doen, zodat het een mooi gezamenlijk, feestelijke viering zal worden, waarin we ons aangenaam laten verrassen.
We hopen u te zien op zondag 25 september
Voorganger Ds. Theo van ’t Hof
Muzikale medewerking door het combo
Hoofdstraat 9-11 Borger
VOEL JE WELKOM!