Nieuwsbrief classis opvang

Ds. J. Hommes heeft in deze nieuwsbrief zijn dank uitgesproken voor de inzet van de kerken met betrekking tot de opvang van de asielzoekers.