Startzondag 18 september 2016 (met fotoreportage)

Thema van deze startzondag: “Be connected of wel Deel je leven”.

In de dienst, waarin zowel ds. Kasper Jager als onze nieuwe pastor Hessel Hansma voorgingen, is stil gestaan bij dit onderwerp.

Uit het Nieuwe Testament hebben we gelezen uit Mattheus 5 vers 13, waar Jezus zegt: “Jullie zijn het zout van de aarde”.

We delen ons leven met velen. Met ons gezin, met familie, met vrienden, met collega’s met gemeenteleden. We gaan relaties aan, verbinden ons met mensen binnen, maar ook zeker buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

We delen ons leven in de kerk, waar generaties in gesprek gaan over ideeën en vragen over hun leven en hun geloof. We delen ons leven buiten de kerk met de mensen, die op ons pad komen. We delen vreugde en verdriet, we delen in twijfel en in geloof. In de verkondiging is dit middels een aantal voorbeelden (samen motorrijden, samen klimmen) toegelicht.

Na de dienst was er koffie, thee en limonade in de hal van de kerk en het Anker.

Een aantal gemeenteleden had lekkere koeken of cake gebakken. Dit is gedeeld met de aanwezige gemeenteleden.

Daarna was er een buiten- of een binnenprogramma.

Het buitenprogramma was een “Emmaüswandeling”. Daarbij wandelden mensen twee aan twee door een deel van Borger. Besproken zijn onderwerpen, die waardevol zijn in je leven. Ook veel geloofszaken zijn gedeeld.

Bij het binnenprogramma kreeg iedere deelnemer een stuk ansichtkaart. Door je kaartgenoten te zoeken werd een groep gevormd. Aan de hand van de thema’s: hobby, werk, kinderen, reizen, vrijwilligerswerk, geloof, vreugde en verdriet, zijn ervaringen uitgewisseld over dingen die we met elkaar delen.

Omstreeks 14.00 uur hebben we de dag afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Er was soep, broodjes en uiteraard iets te drinken. Tijdens de maaltijd was er gelegenheid om de ervaringen over het delen met elkaar uit te wisselen.

Rond 15.00 uur vertrok iedereen weer huiswaarts.

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde startzondag.

Klik hier voor een fotoverslag.

 

De startweekendcommissie