Startzondag 13 september 2015

Thema van deze startzondag: “Naaste buren”.

 

Foto 2-001

 

In de dienst waarin zowel ds. Gert Lubberts als ds. Kasper Jager voorgingen is stil gestaan bij het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit Lukas 10:25-37. Jezus vertelt dit verhaal naar aanleiding van een vraag van een Schriftgeleerde: “Wie is mijn naaste”. Je naaste en een goeie buur zijn gelijkwaardige begrippen.

Na de dienst was er koffie, thee en limonade in de hal van de kerk en het Anker.

Daarna werd iedereen in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de naaste buren van de kerk. Dit waren de familie Brinkman van de winkel “Hoofdstraat 15” en de bloemen- en cadeauwinkel Elisha (Hoofdstraat 17A).

Beide winkels waren deze morgen open om wederzijds kennis met elkaar te maken. We werden er hartelijk ontvangen en beide eigenaren/eigenaressen hebben iets over hun winkel en hun manier van inkopen vertelt.

Voor de nodige beweging was er ook nog gelegenheid om kennis te maken met het atelier “Anko” aan de Westdorperstraat, waar Ank Koopmans sinds enige tijd gevestigd is. De meeste gemeenteleden gingen daarom ook op de fiets. Het weer leende zich daar prima voor!

Op de terugweg hebben we nog kunnen genieten van het prachtig uitzicht over de Mandelanden. (het gebied ten Zuid-Westen van Borger)

Het was wel na 14.00 uur dat we weer terug waren in Het Anker. Omdat iedereen best wel dorst had gekregen, was er een consumptie aan de bar. Daarna hebben we met elkaar gegeten. Er was soep, broodjes en uiteraard iets te drinken. Tijdens de maaltijd was er gelegenheid om de ervaringen over de naaste buren en het atelier van Ank met elkaar uit te wisselen.

Rond 15.00 uur vertrok iedereen weer huiswaarts.

We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde startzondag.

De startweekendcommissie

{artimageview previewWidth=”125″ previewHeight=”125″ picasaUser=”111148965319470503869″ picasaAlbum=2015Startweekend?authkey=Gv1sRgCKzAmfKxgdmOmAE” picasaLargeImageSize=”800″}{/artimageview}