Partnergemeente

De Protestantse Gemeente Borger onderhoudt contacten met partnergemeente “Evangelische Kirchengemeinde ‘Am Fennpfuhl'” in Berlijn. Ten behoeve van de partnergemeente is er een werkgroep actief.  Naast bezoeken, over en weer, wordt er op de derde zondag van de maand in de ochtenddienst aandacht besteed aan het partnerschap. Dit wordt zichtbaar gemaakt door in de eredienst gebruik te maken van de bijbelkaars uit Berlijn. Ook in de voorbede wordt er aandacht besteed aan de partnergemeente.

Werkgroep ‘Am Fennpfuhl’

Tussen de Protestantse Gemeente Borger en de Evangelische Kirchengemeinde ‘Am Fennpfuhl’ in Berlijn bestaat een partnerschap. Dit contact is ontstaan in de D.D.R.-tijd. In april 2007 werd het 20-jarig partnerschap gevierd. Het karakter is na de Duitse éénwording echter nogal veranderd; het partnerschap is nu meer gelijkwaardig geworden. In ieder geval één keer per jaar ontmoeten we elkaar tijdens een uitwisselingsweekend. Het contact is belangrijk, omdat we op deze manier met onze mede-christenen ervaringen kunnen delen, van elkaar kunnen leren, bevindingen betreffende het gemeente-zijn kunnen uitwisselen en zo samen bouwen aan het gemeentecontact.

We proberen deze doelen te bereiken door in zo’n weekend bezig te zijn rondom een inhoudelijk thema. Maar ook willen we meer van elkaars cultuur leren; dit gebeurt door allerlei activiteiten en uitstapjes, maar ook door bij gastgezinnen en andere belangstellenden thuis in gesprek te komen. In ons maandblad Samenspraak wordt elke maand een adres vermeld onder het motto “Over grenzen heen: een kaartengroet voor …”; op deze manier kan ieder aandacht schenken aan eenzame, zieke of oudere mensen. Dit geldt ook omgekeerd: vanuit ‘Am Fennpfuhl’ worden ook naar mensen in Borger kaarten gestuurd. U kunt uw naam of die van een ander (met zijn of haar toestemming) hiervoor doorgeven aan de werkgroep.