Liturgische bloemschikking van 19 maart

Het thema van de bloemschikkingen in de 40-dagentijd is ‘sta in je kracht’.

We horen hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde .Gekozen is voor de berg als symbool van die krachtige liefde.
In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie boomschijven In de jaarringen zien we de groeikracht van de boom. .
De 7 rode rozen staan voor de eindeloze, volmaakte liefde van God. Jezus gaat ons daarin voor. In de opengeslagen bijbel kunnen we zijn spoor volgen.