Bezoek aan Nijkleaster in Jorwert

Op zaterdag 25 maart 2017 zijn we met 20 mensen richting Jorwert vertrokken. Deze activiteit werd georganiseerd door Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te Borger. Stichting Nijkleaster beijvert zich voor een nieuw klooster in Friesland. Tevens zijn ze verbonden aan de Protestantse plaatselijke gemeente.

Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding.

Vanaf 9:20 uur was er inloop en welkom. De kerk mocht in stilte bekeken worden en we zochten een plaatsje in de kring. Daarna begon het morgengebed. Het was heel mooi. We hebben onder begeleiding van een pianist liederen samen gezongen in drie talen, waaronder het Fries. Uit de bijbel werd gelezen Johannes 15, vanaf vers 1.

“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”

We hebben kennis met elkaar gemaakt aan de tafel der verhalen met koffie en kleasterkoeke.

PhotoGrid 14

Er stond ook nog een Kleasterkuier op het programma. Zo’n 7 kilometer wandelen rondom het klooster. Deze wandeling was opgedeeld in 3 delen. Stilte, bezinning (op het Bijbelgedeelte) en verbinding (zoek een wandelmaatje waar je mee praat.)

De mensen die de wandeling niet konden doen werden in hetzelfde ritme van stilte, bezinnen en verbinden begeleid.

We sloten af met het delen van ons meegebrachte brood. Ik kijk terug op een prachtige en waardevolle ervaring.

Voor meer foto’s klik hier.

 

Groet Mirjam Oudman.