Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd (1e en 2e week)

2e zondag van de 40-dagentijd

Vanmorgen lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg. Op de berg is het licht, in de laagte is het leven donker en zwaar, een groot verschil. We drukken dit uit met een fontein van licht aan de ene kant en de stenen die de zwaarte van het bestaan tonen. Straks daalt Jezus weer af naar laagland om zijn handen vol barmhartigheid uit te strekken naar ons.

16 02 21pgb

1e zondag van de 40-dagentijd

Jezus is in de woestijn, 40 dagen lang . De duivel probeert hem uit balans te brengen met vragen. In de schikking liggen elementen uit dat verhaal, brood en aan de andere kant stenen. De jute bedekking van de tafel symboliseert de woestijn, de liggende bolbloemen spreken van hoop in de woestijn.

2016 40 1

 

Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd

In de zes komende weken zal een houten balans steeds de basis vormen voor de liturgische schikkingen.

Waarom een balans? De 40-dagentijd is een periode van inkeer en de balans opmaken: waar ben ik mee bezig? Hoe vind ik een evenwicht in mijn leven? Wat kan ik vinden in de bijbelse verhalen, die ons in de komende tijd worden aangereikt? Welke keuzes zijn er te maken? Er komen veel tegenstellingen langs, die we gaandeweg op de balans leggen.