Diensten

Erediensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 10:00 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. Op de eerste en de derde zondag van de maand is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten in ‘t Anker.

De sectie apostolaat verzorgt jaarlijks vijf welkomdiensten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt medewerking verleend door een zangkoor of -groep.

Diensten voor ouderen

Maandelijks wordt er in de ‘Borgerhof’ een eredienst gehouden in de recreatiezaal van het woon- en zorgcentrum. Meestal is dat op een vrijdag. Voor de exacte datum: zie onze kalender.De dienst, die begint om 14:30 uur, wordt geleid door één van onze pastores. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken.

Op zondagen, waarop Avondmaalsvieringen worden gehouden, is de morgendienst in de Goede Herderkerk, terwijl dit in de avonddienst wordt gehouden in de ‘Borgerhof’.

Aankomende diensten

Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten