Diensten

Erediensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 10:00 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. Op de eerste en de derde zondag van de maand is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten in ’t Anker.

De sectie apostolaat verzorgt jaarlijks vijf welkomdiensten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt medewerking verleend door een zangkoor of -groep.

Diensten voor ouderen

Maandelijks wordt er in de ‘Borgerhof’ een eredienst gehouden in de recreatiezaal van het woon- en zorgcentrum. Meestal is dat op een vrijdag. Voor de exacte datum: zie onze kalender.De dienst, die begint om 14:30 uur, wordt geleid door één van onze pastores. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken.

Op zondagen, waarop Avondmaalsvieringen worden gehouden, is de morgendienst in de Goede Herderkerk, terwijl dit in de avonddienst wordt gehouden in de ‘Borgerhof’.

Aankomende diensten

Klik door naar de kalender voor de eerstvolgende kerkdiensten

Verder nieuws

Vakantie beheerder ’t Anker

De vakantie van Gilbért Rundervoor begint op vrijdag 19 juli en op maandag 19 augustus zal hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Uitsluitend voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met Sjoerd Elsinga, telefoonnummer 06-44344522.

Koffie-ochtenden

We nodigen u weer uit voor onze gezellige koffie-ochtend onder de titel het is ‘Tijd voor ’n bakkie’. Die is op de donderdagmorgens van 13 en 27 juni en 11 en 25 juli. En daarna weer op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke maand. Vrije inloop tussen 10 uur en 11.30...

Feest van de Geest in Goede Herderkerk Borger voorbij

Thema Troost stond centraal Het zesde Feest van de Geest in de Goede Herderkerk in Borger is achter de rug. De leden van werkgroep  Jan de Boer, Ds. Theo van ’t Hof, Liturg Lauwrens Wanders en Jan Top kijken samen met de kunstenaar Annewil Jansen uit Nijverdal met...

Vakantie beheerder ’t Anker

De vakantie van Gilbért Rundervoor begint op vrijdag 19 juli en op maandag 19 augustus zal hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Uitsluitend voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met Sjoerd Elsinga, telefoonnummer 06-44344522.

Koffie-ochtenden

We nodigen u weer uit voor onze gezellige koffie-ochtend onder de titel het is ‘Tijd voor ’n bakkie’. Die is op de donderdagmorgens van 13 en 27 juni en 11 en 25 juli. En daarna weer op de 2e en 4e donderdagmorgen van elke maand. Vrije inloop tussen 10 uur en 11.30...

Feest van de Geest in Goede Herderkerk Borger voorbij

Thema Troost stond centraal Het zesde Feest van de Geest in de Goede Herderkerk in Borger is achter de rug. De leden van werkgroep  Jan de Boer, Ds. Theo van ’t Hof, Liturg Lauwrens Wanders en Jan Top kijken samen met de kunstenaar Annewil Jansen uit Nijverdal met...