Predikanten en moderamen

Onze Predikanten

 • Vacature: zie ook de profielschets op de home-pagina
 • Pastor H. Hansma

Werkzaam als part-time leerkracht godsdienstonderwijs:

 • Mw. A. Kasemier, obs de Meander te Borger
 • Mw. E. Hoving, obs Daltonschool te Ees
 • Mw. T. Haveman, obs de Ekkelhof te Drouwen. 

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door:

 • Preses: Peter Hoving
 • Scriba: Kris Dambrink
 • Diaken: Tineke van Dijk
 • Ouderling: Hanny Luinge
 • Kerkrentmeester: Siebe Kamer
 • Predikant: vacature
 • Pastor: Hessel Hansma 

Verdeling gemeente

De gemeente is verdeeld in 5 wijken. Op dit moment  heeft Hessel Hansma alle wijken onder zijn hoede.

Contact

Om in contact te komen met de predikanten of de moderamen kunt u hier klikken.