Bloemschikking dankdag

Tijdens de dankstond op woensdag 2 november j.l. werd deze bloemschikking getoond.schikking 2016 dankdag

De liturgische schikking is

gemaakt in een kader. Dit is bedoeld als raam, waardoor we de toekomst met onze God symboliseren. Want onze dagen op aarde zijn als een schaduw, zoals in kronieken is beschreven. De schikking staat in het teken van dankbaarheid voor alles wat de oogst ons brengt. Lied 287 zegt waartoe geploegd, als het zaad niet in goede aarde valt? Al het werk heeft de verschillende vruchten en groenten voortgebracht en symboliseren onze enorme oogst aan rijkdom in gewassen.
Het resultaat vanaf zaaien tot oogsten, het groeiseizoen wordt nu afgesloten en er is tijd voor dankbaarheid voor alles wat de aarde ons gegeven heeft.