Bloemschikking Biddag

De zwarte grond is gevuld met pootgoed en zaden, waarmee we illustreren dat we aan het begin staan van een nieuw jaar.

De aarde wordt opnieuw bewerkt en in de gezaaide bedden groeit de lente nog ondergronds, nog verborgen tot het uitkomt.

We willen bidden om een zegen over ons werk en bidden voor een nieuw en gezegend oogstseizoen.Bloemschikking biddag 2018