Kerk en misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik en ongewenste omgangsvormen voor.
Wat is seksueel misbruik in pastorale relatie?
Seksueel misbruik in een pastorale relatie is misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, dominee, een kerkelijke vrijwillige, ouderling, diaken pastoraal medewerker, koster, organist ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodigen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag, meestal onder druk van geheimhouding.
 Bijvoorbeeld: Een gemeentelid neemt een pastor, dominee of kerkelijke vrijwilliger, ouderling, diaken, koster, kerkelijke jeugdvrijwilliger in vertrouwen. Deze persoon wordt een steun en toeverlaat. Dan blijkt dat geleidelijk de grens van een gewoon pastoraal contact overschreden wordt. Er ontstaat een persoonlijk, intieme verhouding, die niet in een professionele relatie thuishoort. De pastor of kerkelijke vrijwilliger maakt dan misbruik van zijn macht en van het vertrouwen van het gemeentelid. En dat kan niet. In zo’n geval spreken we van seksueel misbruik in een pastorale relatie.