Corona-maatregelen

Het moderamen heeft, na elke persconferentie van onze overheid aangaande de Corona maatregelen, een online vergadering gehouden hoe we in onze gemeente om moeten gaan met de afgekondigde maatregelen.
We sluiten ons aan bij wat in de samenleving wel of niet kan en lopen daarmee in de pas. We zijn liever wat te voorzichtig om besmettingen in onze gemeente te voorkomen.
We hebben besloten tot nader bericht door te gaan met alleen online diensten, hoewel we ook weten en horen van mensen die graag weer naar de kerk komen. We herkennen deze geluiden zeker, maar we voelen ons bovenal zeer verantwoordelijk voor de gezondheid van iedereen in onze gemeente.
We hopen dat u allen daar begrip voor kunt opbrengen.

Namens het Moderamen,
Peter Hoving