ZWO – Verkoop bij opbod

zwo

De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De ZWO-groep heeft als doelstelling om de gemeente te stimuleren voor – en te informeren over het werk van Kerk in Actie, voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en om te werken aan bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld.

Om de twee jaar kiest de ZWO een project om financieel te steunen voor deze periode van twee jaar. Deze projecten komen veelal van Kerk in Actie.

Naast deze projecten geven wij, waar mogelijk, een financiële bijdrage aan slachtoffers van bijvoorbeeld een aardbevingsgebied, hongersnood of andere natuurrampen.

Voor dit alles is echter veel geld nodig.

Om extra geld in te zamelen zijn wij voornemens om een verkoop bij opbod te organiseren.

Dit zal waarschijnlijk eind oktober plaatsvinden in het Anker.

Wat zijn wij hiervoor nodig?

Mooie spullen, spulletjes en nog meer spullen.

Gaat u grote schoonmaak houden, de zolder of de schuur opruimen, verhuizen….

Hebt u teveel spullen, laat het ons weten, wij halen het graag bij u op.

U mag het ook brengen naar Jan Wilting, wel eerst even bellen of hij thuis is.

0615017207