Wijkindeling erediensten

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 12 september de wijkindeling voor de nodiging van de diensten te laten varen. Nog altijd houden we tijdens diensten 1,5 meter afstand. Wel hebben we de mogelijkheid om in zaal 1 een aantal mensen te plaatsen en de dienst daar te laten zien. Zodoende hoeven we mensen niet meer te vragen huiswaarts te keren als de zaal vol zit. Met andere woorden: iedereen is weer elke dienst welkom.