Startdienst 26 september

2504F392A8514360A1186B24F35C7799

Startdienst 26 september

Zondag 26 september wordt er een start gemaakt met het werk van de PGBorger. Er wordt een Startdienst gehouden in het Openluchttheater, aanvang 10 uur. Vanaf 9.15 uur ben(t) u/jij al van harte welkom om met elkaar eerst koffie/thee te drinken. Thema van de dienst luidt ‘uw Koninkrijk kome’. Het combo zorgt voor muziek en begeleidt de samenzang en meerdere mensen verlenen hun medewerking aan deze dienst.

Ná de dienst zijn er nog een aantal gezellige, aantrekkelijke activiteiten waar u/jij van harte welkom bent.

We zijn op zoek naar thuisbakkers die willen zorgen voor iets lekkers bij de koffie: informatie en aanmelden kan bij  Janny Klaassens: jannyklaassensvdveen@gmail.com