sectie Apostolaat

Ons doel is zoveel mogelijk mensen bereiken met het Evangelie.

De sectie houd zich bezig met de volgende activiteiten: verspreiding van Elisabet, verkoop van kalenders en dagboekjes en het NBG, laagdrempelige welkomdiensten op zondagavond.

Elisabet

Elisabet is een pastoraal magazine dat via blad en site mensen wil vertellen van Gods liefde en
de betekenis daarvan voor het leven van alledag. Dat gebeurt in een mix van bijdrage die herkenbaar,
bemoedigend, inspirerend, persoonlijk en warm zijn. Daarnaast wil Elisabet een christelijk platform
zijn dat mensen met elkaar verbindt rondom levensvragen. Elisabet verschijnt éénmaal per twee weken.

Nederlands Bijbel Genootschap

Sinds 2011 is het Nederlands Bijbel Genootschap onder gebracht bij Sectie Apostolaat.
Eind oktober is er ieder jaar de Bijbel-10-daagse , die op de Bijbelzondag wordt afgesloten met een
grote en gevarieerde boekentafel achter in de hal van de kerk met o.a. Bijbels, gedichten
en dagboeken, en een groot gevarieerd aanbod van kinder- en jeugd bijbels/boeken, ook in het voorjaar
wordt dit georganiseerd.

Welkomdiensten

Als aanvulling op de reguliere diensten organiseren wij deze bijzondere laagdrempelige diensten waarin
veel wordt gezongen, altijd met medewerking van een koor en wisselende voorgangers. Deze diensten
vinden 5 keer per jaar plaats, op de derde zondag van de maanden januari, maart, mei, september en
november, in de zomer is er een zomeravondzangdienst en in december een Kerst- welkomdienst.
Deze diensten worden gekenmerkt door spontaniteit, vrolijkheid en een duidelijke boodschap.
De boodschap van Gods liefde aan alle mensen.
Je hoeft niet gebonden te zijn aan een bepaalde kerk om te mogen komen, om te luisteren naar en
om mee te zingen met meestal bekende en geliefde liederen.
De diensten worden door mensen uit verschillende kerken en gemeenten bezocht, ook door mensen die
niet (meer) in de ‘gewone’ diensten komen, kortom wij voorzien-nog steeds- in een behoefte.
De diensten hebben een toegankelijk karakter en zijn daarom bij uitstek geschikt om eens een gast mee
te nemen.
Zoals de naam het al zegt: een ieder is bijzonder welkom!!