Samenloop voor hoop, vervolg jan 2020

Zoals reeds in de vorige Samenspraak staat vermeld hebben wij als Protestantse Gemeente Borger ons met een team aangemeld om op 16 en 17 mei 2020 mee te lopen tijdens de SamenLoop voor Hoop.

Het aantal deelnemers is op het moment van dit schrijven van 7 naar 11 deelnemers gegaan die zich aangemeld hebben om mee te lopen. We hopen dat we in mei met een team van plm. 20 personen gaan lopen. Aanmelding kan via de site van www.samenloopvoorhoopborger.nl en kies dan voor team 11.

Ook is het mogelijk om uw naam, adres, geboortedatum ,telefoonnr. en emailadres door te geven aan 1 van onderstaande personen. De kosten per deelnemer bedraagt € 15.00. U moet ook aangeven of u een t-shirt wil en zo ja, welke maat. In april komen we als team bij elkaar om de planning etc.  voor 16/17 mei te bespreken.

In februari gaan we als actie om geld op te halen voor het KWF cake of koek verkopen bij het koffiedrinken na de dienst van 2 februari voor € 0.50 per plak.

Ook de komende maanden gaan we nog acties voeren. Via de beamer of Samenspraak houden we u op de hoogte.

We hopen en verwachten dat we op u mogen rekenen bij het wandelen en de acties.  

Sija Aikema (235 668), Ina Bakker (236 081) en Antje en Sjoerd Elsinga (235 798)