Protestants Kerkkoor Borger

Protestants Kerkkoor Borger 30 04 18 verkHet koor is opgericht in 1930 als Vrijzinnige Zangvereniging.

De naam van het koor is tijdens het Samen op Weg proces gewijzigd in Protestants Kerkkoor Borger.

 

De doelstelling was in 1930 “geen ander, dan op hoogtijdagen in het kerkelijk leven onze medewerking te verlenen aan de verhoging van de sfeer tijdens godsdienstoefening”.

In wezen is deze doelstelling niet veranderd.

Het koor wil nog steeds een toegevoegde waarde zijn in de liturgie en niet alleen tijdens hoogtijdagen, maar ook op andere momenten in het jaar.

Zo wordt bijvoorbeeld in de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar medewerking verleend.

Sinds 2009 zijn er ook een aantal diensten gehouden rond een “ Thema”. Samen met de dienstdoende predikant wordt er een dienst uitgewerkt rondom een bepaald thema met bijpassende liederen.

De thema’s die aan bod zijn geweest zijn: “Het onze Vader”, “Hervormingsdag” en “Het Nieuwe Liedboek”.

De dienst met Lessons en Carols in de Adventtijd die een aantal keren is uitgevoerd is een zangfeest voor gemeente en koor.

In de even jaren werkt het Kerkkoor mee om de Paastijd een aparte glans te geven door in de diensten een Paascyclus uit te voeren waarbij van Witte Donderdag tot en met Pasen voor die diensten bijzondere liederen worden gezongen.

Het Protestants Kerkkoor speelt in op de liturgische behoefte van predikant en gemeente. Ook is er regelmatig overleg met liturgiecommissie en andere koren om tot een optimaal resultaat te komen.
In overleg met de predikanten worden er liederen ingestudeerd uit het Nieuwe Liedboek van de Kerken en uit andere met de liturgie verwante bundels zoals Tussentijds.

Het koor repeteert uitgezonderd in juli en augustus op maandagavond van 18.15 – 19.45 uur in de kerkzaal van de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 te Borger onder de bezielende leiding van Halbe de Jong.

Nieuwe zangers in alle stemmen zijn van harte welkom.

Verdere informatie kunt u krijgen bij de secretaris ;

dhr A. de Ruiter, telefoon 0599 854839 ariederuiter1941@gmail.com