Palmpasen, zondag 13 april 2014

Vandaag hebben we met zo’n 80 kinderen palmpasen gevierd. In onze eigen kinderdienst hebben we eerst gezongen over palmpasen en geluisterd naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Daarna gingen alle kinderen aan de slag. De palmpaasstokken waren al mooi versierd en de kinderen mochten hun draad vullen met van allerlei lekkers.

 

De vorm van de stok is de vorm van een kruis, dat verwijst naar het verhaal van Goede Vrijdag, het lijden en sterven van Jezus. De stok is omwikkeld met groen en geel, de kleur van de lente, het nieuwe leven. De groene takjes doen denken aan de palmtakken, waar de mensen mee zwaaiden tijdens de intocht van Jezus op de ezel in Jeruzalem. Het broodhaantje herinnert aan Petrus, die tot 3x toe Jezus verloochende, waarna de haan 3x kraaide. Het brood, waarvan het haantje gemaakt is, is een symbool van het laatste avondmaal, dat Jezus met zijn discipelen vierde. De krakeling doet denken aan het oude zonnerad, de oneindige cirkel van het leven. De chocolade-eitjes, pinda’s en rozijnen symboliseren het nieuwe leven.

Met alle 80 kinderen zijn we tijdens het zingen van “Dans en zing, Hosanna voor de Koning” (lied 555) de kerk ingelopen. De mensen verlieten de kerk door een erehaag van kinderen met palmpaasstokken!

Het was weer een mooie viering.

{artimageview previewWidth=”125″ previewHeight=”125″ picasaUser=”111148965319470503869″ picasaAlbum=”2014Palmpasen?authkey=Gv1sRgCKzAmfKxgdmOmAE”}{/artimageview}