Logo voor “Veilige Kerk”.

Om herkenbaar te zijn hebben de vertrouwenspersonen, Teun en Dina, in samenwerking met één van de twee webbeheerders, Alle, een logo ontwikkelt. In dat logo is het logo van de Protestantse Gemeente verwerkt met twee dragende en beschermende handen.