KJG-dienst 30 maart

Zondag 30 maart werd in de morgendienst de KJG- dienst gehouden. De dienst werd voorbereid door de gelijknamige commissie i.s.m. CBS “De Borgh”.

Zoals altijd een vrolijke dienst. Past dat eigenlijk wel in deze periode van bezinning en verstilling die de Veertig Dagen toch eigenlijk is? Op deze zondag wel, want die draagt de welluidende naam “Laetare”
(verheugt u!). Het thema was “Het allermooiste”. De dienst werd geleid door ds. Gert Lubberts en werd muzikaal begeleid door het combo van Cantanova. Zie hieronder een foto impressie van de dienst.

{artimageview previewWidth=”125″ previewHeight=”125″ picasaUser=”111148965319470503869″ picasaAlbum=”2013KJGdienst?authkey=Gv1sRgCKzAmfKxgdmOmAE”}{/artimageview}