Eén WAKE  in Borger!!! (de wake op de 20e gaat niet door)

Naamloos wAKE

Eén WAKE  in Borger!!! (de wake op de 20e gaat niet door)

De wake die gepland stond voor zondag 20 december gaat NIET door.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit o.a. Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië: op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst.

Is dit de plek waar ze eindigen?

De Nederlandse overheid heeft toegezegd om 100 alleenstaande kinderen op te vangen. Helaas stokt  de uitvoering door bureaucratisch regels.

Met veel geloofsgemeenschappen, burgerlijke gemeenten, individuele politici en studenten wordt de overheid opgeroepen uitvoering te geven aan meer dan haar afspraak: aan 500 kinderen toekomst bieden! Om dit te onderstrepen organiseren veel kerken en kerkgenootschappen de  komende zondagen een WAKE van 500 seconden.

Ook de Protestantse Gemeente van Borger organiseert op 13 en 20 december NA de kerkdienst om 11.00 uur een wake bij de kerk: buiten, op het kerkplein aan de Hoofdstraat.

Niet alleen kerkbezoekers, maar iedereen is welkom om met dit kleine gebaar de overheid op te roepen om een lichtpunt te willen zijn in deze donkere dagen voor hen die verlangen naar licht, naar warmte en naar vrijheid.

Komt u ons steunen?