Webinar Groene Kerken

Groenekerk klein

Webinar Groene Kerken

Webinar Groene Kerken: Je eigen leven of de kerk vergroenen: hoe hou je dat vol?

Om de aarde voor alle mensen en voor de natuur leefbaar te houden, moet het roer drastisch om. Regeringen en bedrijven kunnen, als ze willen, grote slagen maken, maar wat kunnen kerken doen? En heeft het wel zin als je je eigen leven vergroent? Welke rol kan inspiratie vanuit geloof spelen?

Groene Kerken organiseert op 14 januari 2021 een webinar over duurzaam leven en kerk-zijn. Daarin vertellen twee diakenen hoe ze in hun eigen leven met duurzaamheid bezig zijn en hoe zij zich door hun geloof laten inspireren en motiveren.

Theanne Boer veranderde twaalf jaar geleden haar levensstijl en werkte als tekstschrijver mee aan diverse publicaties over groen en duurzaam leven in relatie tot Bijbel en geloof.

Peter Wesstein is in Naaldwijk de eerste duurzame diaken van de Protestantse Kerk. Hij vertelt hoe hij eerst zelf groener ging leven en vervolgens zijn kerk meekreeg.

Dit webinar is bedoeld voor iedereen die geïnspireerd vanuit het geloof met duurzaamheid in kerk en persoonlijk leven wil bezig zijn.

GroeneKerken organiseert na 14 januari nog 3 webinars in het kader van duurzaamheid, en hoopt met deze serie webinars (aankomende) groene kerken met kennis en onderlinge uitwisseling te inspireren tot duurzame stappen.

U kunt de webinars via ZOOM volgen. Na opgave ontvangt u een link. De webinars starten om 19:45 uur en duren tot 21:30 uur.

Data webinars

14 januari 2021: Duurzaam leven en kerk-zijn
18 februari 2021: Beleid en aanpak
18 maart 2021: Energie en klimaat
15 april 2021: God in de supermarkt

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van een of meerdere webinars via groenekerken.nl/webinars.