Verslag bezoek landelijke Diaconale dag.

Zaterdag 19 november was er weer de landelijke Diaconale dag in het Beatrix gebouw in Utrecht. Daar kwamen ongeveer 1000 diakenen uit heel Nederland naar toe. Van onze Diaconie zijn er 5 personen naar toe geweest nl:

Tineke van Dijk, Sija Aikema, Eefje Lensen, Roel Hebels en Adrie Mechielsen.

Na een voorspoedige treinreis kwamen wij even na negenen aan in Utrecht, waar wij in het Beatrix gebouw werden verwelkomd met een kopje koffie. Om 10 uur begon het programma en werden we welkom geheten door Haaije Feenstra, directeur van diensten organisatie Protestantse Kerk. Daarna de liturgische opening met zingen, de kaars aansteken en een meditatie. Kees Posthumus ( verhalen verteller en kerkjournalist ) presenteerde deze dag het programma. Zo was er in het morgen programma een video boodschap van de kinderombudsvrouw over inzet voor kinderen in Nederland en wereldwijd. Ook werden er 4 diakenen geïnterviewd over armoede bestrijding in hun gemeente en er werd veel gezongen.

Om 11.30 uur tot 13.00 uur was er de belevingsmarkt en konden wij kennismaken met het werk van Kerk in Actie en haar partners. Om 12 uur konden wij de lunch gebruiken met heerlijke broodjes en drinken.

Van 13.00 uur tot 14.30 uur bezochten wij diverse workshops, die wij van te voren hadden uitgekozen en ons daarvoor hadden opgegeven. Zo werden de volgende workshops bezocht:

10. Zorgzame Kerk: Lokale samenwerking met verrassende partners

In de praktijk blijkt dat protestantse diaconieën veel samenwerken met andere kerken in diaconale platforms, maar ook met maatschappelijke organisaties. Aansluiten bij ‘wat er al is’ is ook één van de criteria van de Zorgzame Kerk. Elk traject start met een lokale oriëntatie in het zorg- en welzijnsdomein. Waar liggen kansen voor aansluiting? Hoe doe je dat? In welke vorm(en) kun je concreet samenwerken? Hoe breng je eigenheid en meerwaarde onder woorden? Onderlinge samenwerking met kerken bevordert de oecumene maar ook dat blijkt soms nog heel spannend. Welke ervaringen, tips en valkuilen hebben we voor elkaar? Op initiatief van een kerk zijn al diverse activiteiten gestart b.v. het realiseren van een inloophuis, opzetten van een dagopvang, mogelijkheid om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken, postadres zijn voor dak en thuislozen, een telefoonketen opzetten.

18. Kiezen voor particuliere projecten

Er zijn in Nederland duizenden kleine stichtingen die om steun vragen voor een project in een ontwikkelingsland. Vaak zijn er gemeenteleden die bij een project betrokken zijn en hier graag in de gemeente bekendheid aan willen geven. Dat kan een mooie kans zijn om werelddiaconaat te laten leven in de gemeente.Hoe bepalen we of zo’n project steun verdient? En moeten we überhaupt wel particulier initiatief ondersteunen? Gaat dat niet ten koste van de steun aan Kerk in Actie?

13. Collecteren met de App Protestant

Steeds meer mensen gebruiken apps om op de hoogte te blijven van het nieuws. Ook voor lokale gemeenten is het een snel en eenvoudig middel om de achterban goed te informeren. De Protestantse Kerk heeft speciaal voor alle gemeentes de App Protestant ontwikkeld. Met deze app kunnen mensen ook doneren aan collectedoelen van de eigen gemeente en Kerk in Actie. In deze workshop krijgt u uitleg over de mogelijkheden van communiceren en geld inzamelen via de App Protestant. Deelnemers aan de workshop kunnen na afloop de App Protestant een maand gratis proberen binnen hun gemeente

16. Innovatie: creatieve invalshoeken voor diaconaat

In deze workshop verkennen wij samen nieuwe manieren van kijken naar het diaconale werk. Innovatie kan helpen om nieuwe impulsen te geven aan bestaande projecten, projecten aan elkaar te verbinden, nieuwe doelgroepen, samenwerkingspartners en generaties aan te spreken. In de workshop staat uw eigen praktijk centraal. Aan de hand van een aantal voorbeelden en invalshoeken kijken we wat wij er als diakenen en diaconale werkers van kunnen leren.

Om 15.00 uur was iedereen weer in de theaterzaal waar het middag programma verder ging met o.a. ZWO Barendrecht in contact met Pakistaans Nederlandse – christenen, en werd de kerstcampagne “Geef Licht”toegelicht.

Om 16.00 uur was er de liturgische afsluiting en kon een ieder weer naar huis.

Wij als diakenen van Borger vonden dit een leerzame en zeker een inspirende dag.