Paasgroetactie ZWO

Paasgroetenactie 2018

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 maart na de dienst staat de jeugd achter in de hal van de kerk deze kaarten te verkopen.

 

De kaarten kosten € 2.00 per stuk.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

 

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Tips voor de afzender

 

  • Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
  • De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.

( Andere jaren vroegen wij € 1,00 voor deze kaarten, maar door de steeds duurder wordende postzegels zijn wij genoodzaakt de prijs te verhogen naar € 2,00

Kaart € 0.60 en 2x een postzegel 1 € 1.66 kosten per kaart € 2.26

Die € 0.26 per kaart neemt de ZWO voor haar rekening.)