Opvang asielzoekers

Begin juni heeft stichting INLIA een dringend beroep op de protestantse gemeente Borger gedaan. Zoals u zou kunnen weten is de situatie in de opvanglocatie voor asielzoekers in ter Apel schrijnend. Geregeld zijn er geen bedden beschikbaar voor mensen om op te slapen. Sommige van deze mensen zijn ziek of zwanger of op leeftijd. Het is beneden de Nederlandse waardigheid om deze mensen buiten of op stoelen te laten slapen. Daarom heeft INLIA gevraagd of wij als kerk noodopvang kunnen bieden: een slaapplek voor deze hulpbehoevenden voor 1 of 2 nachten. Het moderamen is van mening dat we dit niet kunnen weigeren omdat dit raakt aan de kern van onze geloofsovertuiging. Daarom moeten we ons gaan organiseren om dit mogelijk te maken. Hiervoor hebben we mensen nodig die bereid zouden zijn om daarbij te helpen door aanwezig te zijn in ’t Anker als er mensen worden opgevangen. Alle hulp is van harte welkom. Mocht u zich hiervoor willen inzetten of meer zou willen weten hierover, dan kunt u zich melden bij Aly Klaren (haar telefoonnummer staat in de samenspraak).