Maatregelen tegen het corona-virus

stadsomroeper-1

Maatregelen tegen het corona-virus

Per 25 september gelden er andere maatregelen tegen het corona-virus. In de samenleving wordt het principe van afstand houden op veel plekken vervangen door het bewijs van vaccinatie of herstel (de zogenaamde coronapas), behalve waar dat niet wenselijk is.
Het moderamen van de PKN heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over de invulling van deze nieuwe regels. Dit advies volgen we in Borger ook. Dat houdt in dat we niet meer namen registreren per 26 september. Ook betekent dat, dat we binnen de kerk NIET werken met een bewijs om binnengelaten te mogen worden. Binnen het moderamen van onze gemeente is er unanimiteit over dat we het niet wenselijk vinden om een coronacheck-bewijs te moeten tonen bij binnenkomst in een kerk waar we iedereen welkom heten. Er zal ook geen apart vak worden gereserveerd voor mensen die een zwakkere gezondheid hebben of die niet gevaccineerd zijn (dit is in het advies van de PKN ook geopperd als idee). Dat houdt ook in dat we blijven vragen om uit zorg voor onze naasten, gepaste afstand te houden tot iedereen. In de praktijk betekent dat, dat er binnen de kerkzaal weinig verandert ten opzichte van de afgelopen weken. We houden gepastte afstand van elkaar, omdat we niet zullen controleren wie er wel of niet gevaccineerd is of hersteld en we willen blijven omzien naar elkaar.