Klokluiden en dagelijkse dienst via internet

Midden op deze pagina staat een verwijzing naar een dagelijkse korte overdenking. En lees verder voor twee mededelingen over het klokluiden.

Klokluiden op zondag: als er op een zondag geen dienst is wordt er ook geen klok geluid.

Klokluiden op woensdag: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/

en dit is de oproep luiden kerkklokken

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.