Kerk in tijd van Corona virus.

Hier vindt u o.a. een inventarisatie per ring hoe gemeenten in onze classis omgaan met kerkvieringen, veel gestelde vragen e.d. (www.classisgroningendrenthe.nl).