Historisch overzicht evangelisatiewerk Geref. Kerk te Borger

Archief_Tekengebied 1

Historisch overzicht evangelisatiewerk Geref. Kerk te Borger

Op de website, GereformeerdeKerken.info, verscheen  een historisch overzicht betreffende het evangelisatiewerk van de voormalige Gereformeerde Kerk te Borger.
We zijn ervan overtuigd dat veel van uw gemeenteleden het verhaal graag zullen willen lezen. Vandaar dat we u er voor de zekerheid op attent maken dat het u uiteraard vrij staat hen via onderstaande link op het bestaan van het historisch overzicht te wijzen.

Het evangelisatiewerk van de Gereformeerde Kerk te Borger

 

Met een hartelijke groet!

Namens het redactuieteam van GereformeerdeKerken.info
G.J. Kok – Groningen