Goede Herderkerk in Borger open op Eeuwigheidszondag

Naamloos

Goede Herderkerk in Borger open op Eeuwigheidszondag

Juist in deze tijd is de behoefte om te gedenken erg groot. Mensen kunnen kracht en troost  putten om verdriet te delen. Al is het soms alleen maar om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan iemand die men recent of langer geleden is verloren.

Traditiegetrouw worden op, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, – ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd – de namen genoemd van de leden van de kerkelijke gemeente die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit jaar is dat op  zondag 22 november. Er zullen diensten zijn om 10.00 en 15.00 uur

Maar doordat kerkdiensten slechts met veel beperkingen kunnen plaatsvinden en  er  maximaal 30 bezoekers zijn toegestaan,  zullen veel mensen niet een dienst kunnen bezoeken.

 

De Protestantse Gemeente in Borger geeft iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken buiten de diensten om. Iedereen die een kaarsje wil branden is welkom tussen 12.00 en 14.00 uur op zondag 22 november in de Goede Herderkerk in Borger.

Met aandacht voor de maatregelen die er zijn, zoals gepaste afstand, mondkapjes,etc. bent u en ben jij welkom.