Gewijzigde wijkindeling 8 augustus

Op 8 augustus zal ds Reinier Kleijer weer voorgaan in de ochtenddienst. Net als voorgaande keren zijn de wijken 1, 3 en 4 op die zondag welkom in de dienst (zoals ook in de samenspraak staat vermeld). Dit is voor de andere wijken een onfortuinlijk toeval en we kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die dit erg spijtig vinden. Om ook hen de kans te geven om een dienst van ds Kleijer bij te kunnen wonen, heeft de kerkenraad besloten om op 8 augustus ook de wijken 2 en 5 welkom te heten in de kerk. Aangezien er een maximum van 60 mensen geldt in de kerkzaal, kan dit betekenen dat de zaal op een bepaald moment “vol” is. Mensen die daarna binnenkomen wordt gevraagd om de dienst online te volgen, maar we hopen dat dit door de vakanties niet zal voorkomen.