Feest van de Geest voorbij……?

Van Hemelvaartsdag tot en met 2e Pinksterdag hebben we in onze kerk het Feest van de Geest gehad. We deden, als één van de 102 kerken, voor de tweede keer mee.  Bij dit feest gaat het om het leggen van een verbinding tussen het Pinksterfeest, kerk (gemeente) en kunst(enaar). Het thema voor dit jaar was: Vuur dat nooit meer dooft. De kunstenaars Manuel Claasens (schilder) en Marineke Leijenhorst (vormgever) uit Gasselte hebben hun werken in de Goede Herderkerk tentoongesteld. Zij waren verbonden aan onze kerk en hebben hierover inspirerend contact gehad met Ds. Kasper Jager.

fvdg 028

Dinsdagmiddag 27 mei zijn de kunstwerken in de kerk en hal geplaatst. Schilderijen van Manuel. Beelden en schalen van Marineke.  De kinderen van groep 8 van De Borgh hebben samen met Marineke mooie en verrassende waxinehouders gemaakt. Deze stonden opgesteld in de vensterbanken van de kerk. En niet te vergeten de prachtige tekeningen van de kinderen, die te zien waren. Heel mooi gedaan. Aan de wand hingen 10 gedichten over het thema Vuur, het vuur van Pinksteren. Kortom, een inspirerend, feestelijk en fleurig geheel.

Op woensdagavond 28 mei was de gezamenlijke startavond van cluster Groningen en Noord-Drenthe in de Dorpskerk in Eelde met Ds Kay van der Plas en strijkkwartet Mira Mobiel Groningen. Een mooi begin van het feest.

In de diensten op Hemelvaartsdag, zondag 1 juni en 1e Pinksterdag hebben Ds. Kasper Jager en Ds. Gert Lubbert aansluiting gezocht bij de kunstwerken en het Feest van de Geest. Dit is ook één van de doelstellingen. Kunstenaars maken een kunstwerk dat speciaal geënt is op het thema. Manuel heeft een prachtig schilderij met de titel “Vuur van Pinksteren dat in bloei overgaat ” gemaakt. Het hing in het liturgisch centrum. Kasper heeft dit heel mooi geïntegreerd in de dienst op 1e Pinksterdag. Dit geldt ook voor de speciaal door Marineke gemaakte vuurschalen, vlammen verbeeldend. Prachtige schalen, die ook op het liturgisch centrum stonden en mooi combineerden met de liturgische bloemschikking. Ds. Gert Lubberts ging in de dienst van 1 juni in op de verbinding tussen hemel en aarde, geïnspireerd door het drieluik in de hal van de kerk. Het Feest van de Geest is 2e Pinksterdag afgesloten met een korte Vesperviering. Beide kunstenaars waren bij de vier diensten aanwezig, maar ook heel vaak op de middagen, wanneer de kerk openstond voor bezoekers. Dit toont hun betrokkenheid. Ook Manuel, die met jongeren in de Pinksterdienst de spraakverwarring (n.a.v Babel) “abrakadabra” verbeeldde. Met de moraal dat mensen elkaar toch kunnen verstaan, als je maar goed luistert. Geest, vuur en taal: kernwoorden bij het Pinksterfeest.

De kerk was op 8 middagen van 12 – 17 uur geopend voor bezoekers. Dit kon, omdat 14 vrijwilligers bereid waren om als gastheer en gastdame op te treden. Mooi dat dit zo kon. Op twee zondagmiddagen was er orgelspel door Ronald Folkerts en Geert Meendering. De bezoekers kwamen overal vandaan en maakten veelal een route langs de kerken. Men kon hun bevindingen in het gastenboek opschrijven. Het blijkt dat onze kerk als modern, open en licht wordt ervaren.

Tot slot nog een paar feitelijkheden. In de vier diensten zijn er in totaal 750 bezoekers (kerkgangers) geweest, die hebben kunnen proeven aan het Feest van de Geest.  Op de 8 middagen hebben we in totaal 150 bezoekers mogen ontvangen. In het potje voor financiële steun is een bedrag van € 120,00 gedeponeerd. Een groep van 20 vrijwilligers heeft op allerlei manieren meegeholpen. Bedankt voor jullie inzet. Jan de Boer heeft twee prachtige borden gemaakt, die bij de ingang van de kerk stonden. Marineke heeft ons drie schalen geschonken. Onze hartelijke dank hiervoor. Ze krijgen een mooie plek. We overwegen nog of wij het schilderij (Vuur van Pinksteren dat in bloei overgaat) van Manuel zullen kopen. Maar hiervoor is dan wel uw bijdrage nodig.

We kunnen terugzien op een mooi en inspirerend Feest van de Geest, met ondersteuning van bestuur cluster Groningen Noord-Drenthe. Met de inzet van onze beide predikanten, De Borgh, schoolkinderen, kerkgangers, bezoekers, vrijwilligers,beheerder, koster, Manuel en Marineke is het een mooi feest geworden. Mensen raken geïnspireerd. Pinkstervuur, dat nooit meer dooft en tot bloei komt in Geloof, Hoop en Liefde. Daar gaat het om!

Namens de werkgroep Feest van de Geest Prot. Gem. Borger

Jan Top