De werkgroep Vorming en Toerusting

Wat doen we en voor wie?

Het bedenken en vormgeven van programma’s voor nadrukkelijk de hele gemeente; jong, volwassen, jongere ouderen en ouderen.

Het gaat om met elkaar stilstaan bij actuele thema’s, die spelen in kerk en maatschappij, leren van en met elkaar aan geloofsleven, bezinnen, creatieve vormen bedenken, ontmoetingen met kunst, muziek , film en andere cultuuruitingen.

We maken voor elk seizoen een programma en een programma boekje. We willen daarbij de onderdelen :

Bijbels theologisch zoals een boekbespreking

Cultureel muziek theater en/of kunst

Maatschappelijk en actuele zaken zoals het nieuwe liedboek

Iets actiefs zoals een excursie of een beschouwende wandeling

Bezinning zoals een studie of meditatie

Bijbels koken, pancakeday

Gesprekskringen (na de dienst, 60+, belijdenis)

Eens per jaar organiseren we in samenwerking met omringende gemeenten een groter evenement (muziek of theater). Dat scheelt in kosten en dan kun je ook een wat duurdere productie organiseren. In seizoen 2017-2018 is dat Tim Zingt

Wilt u meedenken? Wilt u er meer over weten? Bent u creatief , hebt u veel ideeën, vindt u het leuk om met een groep of klein groepje af en toe iets te organiseren? Neem kontakt op met één van onze commissieleden. We ontvangen graag ideeën of suggesties en er is momenteel nog een vacature in de werkgroep.

Wat kost het?

We hebben geen eigen budget. Soms vragen we entree, soms doen we het met een collecte. Daarmee komen we rond. Soms moeten we even investeren, omdat iets vooruit betaald moet worden.

Wanneer?

We proberen een programma te maken verspreid door het kerkelijk jaar. Behalve de zomermaanden is er dus elke maand wel een activiteit, vaak op zondagavond, soms ook door de week.

De werkgroep bestaat uit Ria Paas, Aly Klaren, Anita Wilting, Diny Rozema en Jaap Lensen. Er is nog een vacature.

Het programma voor seizoen 2017-2018 vindt u hier. Als u een volledige pagina op het scherm wilt zien, houd dan de CTRL-toets ingedrukt en druk op de 0 (nul), als u de eerste pagina in beeld ziet. 

Wie?

Leden van de sectie zijn:

Jaap Lensen tel: 0599-212065 e-mail klapr@xs4all.nl

Aly Klaren       tel: 0599-234830 e-mail alida.klaren@gmail.com (tot juli 2018)

Anita Wilting  tel: 0599-236147 e-mail wiltwest@ziggo.nl

Ria Paas       tel: 0599-235405 e-mail riapaas@paagro.com

Diny Rozema                                e-mail rozema8@hotmail.com