Een beeld zegt meer dan duizend woorden

 

2012-05-001

Shoshannah Brombacher,

Chovot haLevavot (Duties of the Heart)î, pastel, 2006.

De joodse schilderes Shoshannah Brombacher baseert dit schilderij op het boek `Duties of the heart`

(De plichten van het hart) van de joodse filosoof en rabbi Bahya ben Joseph ibn Pakuda uit Saragossa (Spanje 1040).

Die plichten beginnen met de erkenning van God als schepper van alle dingen.

God kennen is een zaak van het hart.
Niet zozeer van intellect. Hem toebehoren en liefhebben, daar volgen dan alle andere plichten logischerwijs uit voort.
Als eerste noemt Bahya de plicht om God te doordenken en niet zo maar alles aan te nemen.
De Thora (boeken van Mozes) roept op tot kennis en onderzoek om Gods bestaan te bewijzen.
Dus studie (lernen, betekent in het jodendom samen lerend tot je nemen, met hoofd, hart en nieren) en aanbidding.
Vertrouwen in de macht van God, de onsterfelijkheid van de ziel (niet van het lichaam), nederigheid, besef van schuld en berouw hebben.
Dat leidt tot de intentie van goed doen, een staat bereiken om God werkelijk te zien, hetgeen je bereikt door ascetisch leven en puurheid.
Dat zijn de plichten die de rabbi beschrijft.
De kunstenaar gebruikte een gedicht over dit boek; verzen van de Tenach (Torah, de profeten en geschriften).
Daaruit ontstond de symboliek in dit schilderij, bedoeld als huwelijkscadeau.
De schrift (als boekrol) is in het midden geplaatst en wordt omgeven door handen die elk iets anders lijken te doen.
Binnen de woorden zien we vlammen, vissen, bloemen en een boom.
Oude wijsheid maar actueel na Pasen.

Jaap Lensen
mei 2012

Over de schilderes:
Shoshannah Jeanne Brombacher (Amsterdam 1959) studeerde Semitische taal en letterkunde
in Leiden en promoveerde op de poÎzie van de zeventiende-eeuwse sefardische Amsterdamse rabbijn
en grammaticus Selomoh DíOliveyra ñ een tijdgenoot en mogelijke schoolgenoot van Spinoza.
Ze woonde in Berlijn en Jeruzalem en na haar huwelijk verhuisde zij naar New York, waar zij een
carriËre als kunstenares opbouwde. In haar werk speelt tekst een belangrijke rol. Zie ook absolute_arts