Bloemschikking 1 november 2017

Samen met een aantal gemeenteleden is op 1 november, dankdag, de liturgische schikking gemaakt.
Samen werken we ook in deze gemeente, ieder op onze eigen plaats en met onze eigen bijdrage.
De schikking staat in het teken van dankbaarheid voor alles wat de oogst ons brengt.

Er is een krans in verwerkt waarmee symbolisch wordt verwezen naar het doorgaan van de seizoenen.
Dat we steeds weer opnieuw mogen zaaien en oogsten. Dankdag is een ritueel waarbij we nu stilstaan.
Een paar regels uit een gedicht van Jean Pierre Rawie geeft dit weer;

Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren
en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.
en ik de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe er is op je gerekend.

 Liturgische schikking1

 Liturgische schikking 2Liturgische schikking 3