Liturgisch bloemschikken

Symbolische bloemschikkingen voor de zondagen in de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2015. Het thema is dit jaar: Open je handen.
Van iedere schikking is een foto gemaakt.

Als basis worden steeds boomstronken met handen van ijzerdraad
gebruikt, die voor elke dienst op een andere manier gevouwen worden.

 

Zondag 22 februari: Invocabit- Roept Hij mij aan

Vandaag is het de eerste zondag in de veertig dagen tijd. In de schikking zien we handen die geopend zijn. Open handen om liefde en trouw te ontvangen
van Godswege, zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Je ballast, verbeeld door de stenen in draad, mag je neerleggen. Dit in navolging van Jezus, die alles wat Hem
af kon houden van het gaan van de weg van liefde en trouw achterliet in de woestijn. Teken van hoop werd Hij – bloeiend in de winter.

1e zondag 2

 

Zondag 1 maart: Reminiscere (“Gedenk”)

Vandaag is het de tweede zondag in de veertigdagentijd.
We zien handen die beschermen wat kostbaar en teer is.
De Psalmdichter ervaart zo Gods handen, de leerlingen op de berg willen met hun handen de ervaring van intens geluk beschermen en vasthouden.

2e zondag 1

 

Zondag 8 maart: Oculi mei (“mijn ogen”)

Vandaag is het de derde zondag in de veertigdagentijd.
We zien hoe de handen geopend zijn. Ze zijn open om alle ruimte te geven aan de schoonheid van de wet. De wet, die begeerlijker is dan goud en zoeter dan honing, zoals de psalmdichter dit bezingt.
Jezus komt in de tempel en ziet dat het materiële goud belangrijker blijkt dan dat van de wet. Zijn handen vegen de tempel schoon om weer plaats te maken voor
het goud van de leefregels van de wet.

3e zondag 3

 

Zondag 15 maart: Laetare (“verheug u”)

Vandaag is het de vierde zondag in de veertigdagentijd.
Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt.
De psalmist bezingt de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer.
Hij zingt over het verlangen naar vrede en rust. Jezus laat zien wat vrede en rust in het dagelijks leven betekenen, door veel mensen te eten te geven.
Hij breekt en deelt uit: vijf broden en twee vissen blijken meer dan genoeg te zijn.
Zijn handen leggen het breken en delen in de onze.

4e zondag 5

 

Zondag 22 maart: Judica (“Doe mij recht”).

Vandaag is het de vijfde zondag in de veertigdagentijd.
We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend ,bezinnend.
De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel, die Jezus vertelt.

5e zondag 1

 

Zondag 29 maart: Palmarum: (“Palmpasen”)

Vandaag is het Palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen, die
samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen, die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen, toen Hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen.
De handen juichen mee met de vele stemmen

6e palmzondag