Belangrijk bericht naar aanleiding van de aangescherpte adviezen!

afbeelding corona

Belangrijk bericht naar aanleiding van de aangescherpte adviezen!

De regering en de PKN hebben de kerkelijke gemeenten in Nederland geadviseerd om het maximale aantal bezoekers per kerkdienst te beperken tot 30 personen. We willen daar zo goed mogelijk gehoor aan geven. Daarom kan het gebeuren dat we gedurende de aanloop op zondagmorgen moeten besluiten dat de kerk te vol is en we mensen vragen om thuis de dienst te volgen. We vinden dit een vervelende situatie en dat terwijl iedereen – kerkgangers én vrijwilligers – vanaf afgelopen juli zo enorm zijn/haar best heeft gedaan om de risico’s te beperken. Tegelijkertijd zijn we ons zeer bewust van de actuele situatie en onze verantwoordelijkheid naar iedereen om ons heen. We hopen daarom ook voor deze maatregelen begrip zal zijn.

Betreffende het dragen van mondkapjes wordt iedereen gevraagd om de adviezen van de regering op te volgen. Het kerkgebouw is een publiekelijk toegankelijke binnenruimte waarin dringend wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen.

Als laatste merken we dat de adviezen en richtlijnen regelmatig wijzigen. We proberen daarin zo snel mogelijk te acteren, maar we maken daarin geen afwijkende keuzes dan de landelijke adviezen. We zullen proberen om zo snel mogelijk als de actualiteit daar aanleiding toe geeft berichten op de website te plaatsen over hoe we de adviezen implementeren.